Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

Kiedy nadchodzi ostatni rok edukacji w szkole podstawowej wszyscy gorączkowo podchodzą do tematu egzaminów. Z opinii wielu uczniów i rodziców wynika, że młodzież boi się egzaminów. Systematyczność w nauce jest ważna w przypadku każdego przedmiotu, który będzie zakończony egzaminem.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Lata nauki języka angielskiego spędzone w szkole bądź na lekcjach indywidualnych z całą pewnością zostaną poddane końcowej ocenie w ósmej klasie. Jakie zagadnienia uczeń powinien przyswoić, aby dobrze zdać egzamin?

Rozumienie ze słuchu

Jest to zadanie, które występuje na początku egzaminowania. Ilość takich nagrań to około 3, czasem 4. Każde z nich jest włączone dwukrotnie po to, aby uczniowie mieli szansę dokładnie zapoznać się z treścią. Po wysłuchaniu nagrań, uczniowie przystępują do rozwiązywania zadań polegających na:
– zadaniach z lukami,
– zadaniach na dobór odpowiednich odpowiedzi,
– zadaniach jednokrotnego wyboru,
– odpowiedzi na zadane pytania.

Zdolność funkcji językowych

Mogą znaleźć się tutaj dialogi, minidialogi i inne. W tych zadaniach chodzi o znajomość zasad leksykalno-gramatycznych i o sprawdzenie umiejętności ucznia pod kątem reagowania w języku angielskim na różne sytuacje, które zdarzają się w codziennym życiu

Rozumienie tekstów pisanych

Zadania w tym przypadku są oparte na przeczytaniu tekstu, który występuje w języku angielskim i odpowiedzeniu na zadane odnośnie tekstu pytania.

Znajomość środków językowych

Tutaj występują zadania, takie jak:
– pytania zamknięte – odpowiedź a, b lub c
– zadania otwarte – wypełnianie luk odpowiednimi słowami
– parafraza, tłumaczenie fragmentu zdań, ułożenie zdań z podanych słów

Wypowiedź pisemna

Polega na ułożeniu i napisaniu krótkiego tekstu typu:

– email
– ogłoszenie
– wpis na bloga
– wiadomość
– notatka

Dobrze zdany egzamin ósmoklasisty z angielskiego to zwieńczenie lat nauki i przygotowań. Warto dobrze się przygotować przed przystąpieniem do niego. Będzie to nie tylko satysfakcja, ale i szansa na dalszą drogę i podjęcia studiów.

admin